עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

פורסם על ידי: צליל דפני קנזי, עו"ד

21.01.21

עם כניסתה של שנת 2021 לתוקף, נכנסה לתוקפה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2021 מיום 17.1.2021, אשר עדכנה את המיסים הקבועים בחוק כדלקמן:

מס רכישה

 1. דירת מגורים יחידה –
  1. על חלק השווי שעד 1,747,864 ש"ח – לא ישולם מס.
  2. על חלק השווי העולה על 1,747,865 ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח – 3.5%.
  3. על חלק השווי העולה על 2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 5%.
  4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%.
  5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%.
 2. דירת מגורים (שאינה דירה יחידה)
  1. על החלק השווי שעד 1,294,770 ש"ח – 5%.
  2. על החלק השווי שעולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח – 6%.
  3. על החלק השווי שעולה על 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 – 7%.
  4. על החלק השווי שעולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%.
  5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%.

מס שבח

פטור דירה יחידה – סעיף 49א(א1) – מי שבבעלותו דירה יחידה, ועומד בתנאי הפטור שבסעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין, יהנה מפטור עד לתקרה של 4,495,000 ש"ח (החל מיום 1.1.21 ועד ליום 31.12.21). תשומת ליבכם לכך שזכויות הבניה הנוספות (ככל וקיימות) עשויות להיות ממוסות במס שבח רגיל גם במצבים בהם קיים פטור ועל כן מצריכות עריכת חישוב מדויק.

מצ"ב קישור להוראת השעה באתר רשום המיסים: https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hor170121/he/hor170121.pdf

* האמור אינו מהווה תחליף ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מובהר כי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. לקבלת ייעוץ משפטי, מקצועי ואישי – ניתן לפנות למשרדנו.

© כל התכנים באתר זה הינם מקוריים ושייכים לדפני קנזי משרד עורכי דין