שלחו לנו דוא"ל 04-9969010
ייצוג בעסקאות מקרקעין

הגשת בקשה לביטול או תיקון צו ירושה / צו קיום צוואה

כאשר יורשים מעוניינים לממש את נכסי הנפטר, יש צורך להגיש למוסדות השונים (בנקים, קרנות פנסיה, ביטוח, מוסדות המדינה וכדומה) צו ירושה או צו קיום צוואה.

צו הירושה וצו קיום הצוואה הם צווים משפטיים, אשר מנפיק הרשם לענייני ירושה – כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה מונפק צו ירושה וכאשר הנפטר הותיר אחריו צוואה מונפק צו קיום צוואה. מטרתו של צו הירושה היא לחלק את העיזבון בין היורשים על פי דין, בסדר שבו הם מופיעים בחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה"), כאשר הצו אינו מפרט את תכולת העיזבון, אלא רק מצהיר מיהם יורשיו של הנפטר ומה חלקם בעיזבון. מטרתו של צו קיום הצוואה היא לתת תוקף חוקי – של פסק דין לצוואה שהותיר אחריו הנפטר.

בטרם ניתנים הצווים, ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה או התנגדות לצו קיום צוואה, לפי העניין, אולם במקרים רבים, מתגלה מתן הצו רק לאחר הוצאתו על ידי הרשם לענייני ירושה.

במצב כזה, בו כבר ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ניתן לפנות לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה (לפי העניין – מי שהוציא את הצו הוא גם רשאי לבטלו) בבקשה לבטל את הצו. ואולם – בקשה לביטול הצו תחייב את המבקש להציג עובדות או טענות שלא הוצגו לפני הוצאת הצו (סעיף 72 לחוק הירושה).

ביטול או תיקון צו ירושה או צו קיום צוואה הינו צעד חריג, שכן הצווים הללו הינם בבחינת פסק דין מחייב. עם זאת, ככל ומגיש הבקשה יעמוד במספר תנאים, ייתכן ובקשתו תתקבל והצו יבוטל. ואלה הם התנאים הכללים (בפסיקה נקבעו כללים נוספים):

  • 1. על המבקש להוכיח כי העובדות והטענות המוצגות מצדיקות את ביטול הצו.
  • 2. על המבקש להסביר מדוע לא הציג את העובדות בבקשה לביטול הצו לפני כן, בזמן הליך מתן צו הירושה (במסגרת הגשת התנגדות). טענה שכזו יכולה להיות למשל כי המבקש ביטול הצו לא ידע ולא היה יכול לדעת על הגשת הבקשה למתן צו ירושה, או שהעובדות נשוא הבקשה לביטול הצו לא היו ידועות לו בזמן הגשת הבקשה למתן הצו.
  • 3. על המבקש להוכיח כי הוא לא השתהה בהגשת בקשתו והגיש אותה מהר ומיד עם היוודע לו העובדות בבקשה לביטול.

משרדנו מתמחה בהגשת בקשות לביטול / תיקון צו ירושה או צו קיום צוואה תוך גיבוש אסטרטגיה משפטית אופטימלית לכל מקרה ומקרה, במקצועיות, אמינות ויעילות. נשמח לעמוד לשירותכם.

לייעוץ ראשוני חינם השאר פרטים

לייעוץ ראשוני התקשר
השאר פרטים
לייעוץ ראשוני ללא עלות השאר פרטים