שלחו לנו דוא"ל 04-9969010
ייצוג בעסקאות מקרקעין

פירוק חברות

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), על כל חברה הרשומה בישראל לשלם אגרת חברה שנתית (נכון לאוגוסט 2018 בסך של 1,488 ₪) ולהגיש דו"חות שנתיים לרשם החברות. החוק חל גם על חברה שאינה פעילה עוד, כל עוד לא התחיל בגינה הליך פירוק.

בעבר, הייתה לרשם החברות סמכות להורות על פירוק חברה פעילה מיוזמתו, אולם כיום אין לו עוד סמכות לעשות כן וחברות שאינן פעילות ממשיכות לצבור אגרת חברה שנתית מידי שנה, לעיתים אף ללא ידיעת בעליהן וכאשר החובות אינם משולמים, החברות הללו מוגדרות "חברות מפרות חוק" ורשם החברות רשאי להטיל עליהן עיצומים כספיים בגובה אלפיי ₪ (כיום, עומד גובה העיצום הכספי השנתי שרשאי להטיל רשם החברות על סך של 7,880 ₪ וסכום זה צובר הפרשי הצמדה וריביות עד לסכום של מאות אלפיי ₪) והרשם אף רשאי לדרוש את כספי העיצום מחברי הדירקטוריון של החברה.

נוכח כל האמור לעיל, הרי שאין הצדקה להמשיך לקיים חברה שאינה פעילה, בעיקר אם היא צוברת חובות וקנסות. לכן, מומלץ להתחיל הליך של פירוק החברה מרצון.

באמצעות הליך פירוק החברה מרצון, ניתן יהיה להפסיק את החיוב השנתי הקבוע באגרת חברה שנתית וכמו כן להגיש בקשה לקבלת פטור מתשלום חובות אגרה שנצברו בעבר (בתנאים מסוימים).

למנוע עלויות כספיות כבדות לחברה, והינו מהיר יחסית, פשוט ואינו מצריך זמן רב מבעלי החברה. משרדנו בעל ניסיון רב בפירוק חברות וישמח לעמוד לשירותכם ולחסוך לכם עלויות כספיות וזמן מיותרים.

לייעוץ ראשוני חינם השאר פרטים

לייעוץ ראשוני התקשר
השאר פרטים
לייעוץ ראשוני ללא עלות השאר פרטים