שלחו לנו דוא"ל 04-9969010
ייצוג בעסקאות מקרקעין

ניסוח הסכמי מייסדים והסכמי שותפות

משרדנו בעל ניסיון בליווי תאגידים והוא ילווה את התאגיד שלכם מהיום בו תחליטו להקימו, תוך יצירת קרקע נכונה למערכת יחסים עסקית פורה ונכונה, המעוגנת במערכת הסכמים המאגדים את כל זכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות והשותפים בתאגיד באופן שיאפשר שגשוג של העסק, לרבות ייעוץ ושירות משפטי במהלך החיים העסקיים של התאגיד הכולל הכנת הסכמים עם משקיעים, טיפול בעניינים משפטיים שוטפים וייצוג בתובענות בבתי משפט.

הסכם המייסדים / הסכם שותפות אינו מסמך מחייב, אולם הוא מסמך חשוב ביותר שכן הסכם זה הוא הבסיס ליחסים בין השותפים לבין עצמם, ולבין חברה או שותפות או תאגיד אחר שיקום, ועליו להגדיר באופן מדויק את חלוקת התפקידים, חלוקת האחריות בין השותפים ואת הזכויות והחובות של כל אחד מהשותפים, והכל כדי למנוע סכסוכים עתידיים, או לפתור סכסוכים עתידיים שעלולים להתעורר ולכן – על הסכם שכזה להיות צופה פני עתיד. להלן הנושאים העיקריים שיוסדרו במסגרת הסכם המייסדים:

  • 1. הדרך החוקית בה יבחרו השותפים לפעול (הקמת חברה / שותפות) – על ההסכם לבחור את הדרך בה ירצו השותפים לפעול במסגרת עיסוקם – לדוגמא: חברה, שותפות, עוסקים מורשים נפרדים וכדומה. ככל שמדובר בחברה או שותפות, הרי שיש לכלול גם הוראות הנוגעות לאופן הקמתה, מקום מושבה, שמה של החברה / השותפות, הדרך שבה תקום, הון מניותיה (של החברה) ואחוזיהם של השותפים (בשותפות) וכדומה.
  • 2. מימון המיזם העסקי / החברה / השותפות / הסטארט-אפ – מי מממן את הפעילות; האם השותפים משקיעים בחברה / בשותפות, ואם כן – באילו תנאים; איך תנוהל הפעילות השוטפת; מה יהיה השימוש של כספי ההשקעה; כיצד מגייסים הון נוסף.
  • 3. גיוס הון נוסף לפעילות – כאשר מדובר בחברה, יש לשים לב שגיוס הון נוסף עלול לדלל את אחוז מניותיהם של בעלי המניות הקיימים ויש להתייחס לעניין זה במסגרת ההסכם.
  • 4. חלוקת תפקידים – יש להגדיר באופן מדויק, אשר לא יותר מקום לתהיות באשר לחלוקת התפקידים, תחומי האחריות, התמורה שתתקבל בגין ביצוע התפקיד, ובאיזה אופן יינתנו השירותים (האם באמצעות חוזה העסקה או באמצעות הסכם למתן שירותים).
  • 5. ניהול התאגיד – קביעת מתווה פעילות מוסכם; קביעת מטרות; קביעת נוהל גיוס עובדים; מינוי בעלי תפקידים (דירקטוריון, מנהלים, רו"ח, עו"ד וכדומה); זכויות החתימה בחברה / בשותפות; הסדרי חסימת / הענקת מניות; זכויות בעת הקצאת מניות; אופן קבלת ההחלטות בחברה / בשותפות; חובות סודיות ואי תחרות; בעלים של נכסים (קניין רוחני או קניין ונושאים רבים נוספים.
  • 6. פירוק התאגיד – כאמור, הסכם טוב הינו הסכם צופה פני עתיד, ולכן עליו לתת גם פתרון בנוגע להחלטה על פירוק התאגיד. ההסכם יקבע מהם התנאים לפירוק התאגיד; אם השותפים מעוניינים כי תתבצע התמחרות ביניהם ובאיזה מנגנון היא תתבצע; מה קורה בעת פטירתו של מי מבעלי המניות / השותפים והוראות מהותיות נוספות.
  • 7. סעדים בגין הפרת ההסכם – מהם התנאים לביטול ההסכם; איזה סנקציות יוטלו על המפרים (אם וכלל ויוטלו); פיצוי מוסכם – כן או לא; סמכות מקומית מוסכמת (למשל: בית המשפט בעיר חיפה) ועוד הוראות מהותיות נוספות.

שותפים שמעוניינים להיות זהירים יבחרו לחתום על הסכם מייסדים / הסכם שותפות ממש בראשית דרכם המשותפת, וזאת על מנת להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם לבין החברה / השותפות / המיזם העסקי / הסטארט-אפ שיקום. משרדנו הינו בעל ניסיון וידע רב בעריכת הסכמי מייסדים, הסכמי שותפות, הסכמי מיזם עסקי והסכמי סטארט-אפ וכן ליווי משפטי של החברות לאורך כל חייהן העסקיים.

לייעוץ ראשוני חינם השאר פרטים

לייעוץ ראשוני התקשר
השאר פרטים
לייעוץ ראשוני ללא עלות השאר פרטים