מינוי מנהל עיזבון זמני

מינוי מנהל עיזבון זמני

כאשר אדם נפטר, בין אם הותיר אחריו צוואה ובין אם לא, מכונה רכושו עיזבון. על מנת לקבל את העיזבון, על היורשים להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה (אם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה) או בקשה לצו קיום צוואה (אם הנפטר הותיר אחריו צוואה). עד לקבלת הצו, היורשים לא יוכלו ליתן הוראות ביחס לעיזבון.

כלומר – עד למתן הצו לא יוכלו היורשים למשוך כספים מחשבון הבנק, לא יוכלו למכור את נכסי המקרקעין הקיימים בעיזבון, לא יוכלו להשכירם, לא יוכלו לנהל את עסקו של הנפטר או החברה שבבעלותו ועיכוב בניהול עלול לגרום לנכסי העיזבון נזקים חמורים, לעיתים בלתי הפיכים.

ניתן להימנע ממצבים כאלה באמצעות דרכים שונות. כך למשל: יכול אדם בחייו לצרף לחשבונו שותף ולבקש מהבנק לחתום על סעיף "אריכות ימים". סעיף זה, יאפשר, ככל והאדם ילך לעולמו, לשותפו בחשבון לנהל את החשבון. כמו כן, ניתן לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר לגבי נכסי מקרקעין ונכסים נוספים וכן לצרף מורשי חתימה נוספים לחשבון העסקי או לחברה.

ואולם, במקרים בהם לא ניתנו בחייו של הנפטר הוראות כאמור, ועד שיוצא צו ירושה או צו קיום צוואה אשר יאפשר ליורשים לפעול בנכסי העיזבון, יהיה על היורשים לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני. באמצעות מנהל העיזבון הזמני, יוכלו היורשים לנהל את נכסיו של הנפטר, לנהל בשמו תביעות, לנהל את עסקיו וכדומה.