עריכת הסכמים מסחריים

עריכת הסכמים מסחריים

דיני החוזים מגדירים כללים, עקרונות ואמות מידה, לפיהם בעת הצורך, נוכל לאכוף את החוזה, לבטלו, או לעמוד על תנאי מתנאיו בפני בית המשפט.

חוזה מסחרי הינו הסכם לשיתוף פעולה מסחרי, הסכמי זכיינות, חוזי מכר, הסכמי השקעה ועוד. לחוזים מסחריים עשויה להיות השפעה רבה וקריטית על הצדדים ועל כן, על כל צד לוודא כי החוזה ערוך באופן מקצועי אשר ישרת את האינטרס שלו בזמן קיום החוזה, ואף חשוב מכך – אם חלילה יופר החוזה ויהיה צורך לבצע פעולות לאכיפתו, ביטולו או עמידה על תנאי מתנאיו בפני בית המשפט.

משרדנו מתמחה בעריכת ובחינת חוזים מסחריים, ובתוך כך, בחינת הערבויות והבטחונות, שיפוי, תנאי העסקה, הגנה על סודות מסחריים, דיני הגנת הפרטיות ועוד.

ישנם סוגים רבים של חוזים מסחריים, ביניהם:

  1. חוזים אל מול ספקים ולקוחות, תנאי היסוד בהתקשרות מול לקוח ומסמך ההתקשרות מולו.
  2. הסכמי יסוד של חברות ועסקים.
  3. הקמת שותפיות והסכם מייסדים.
  4. טיפול משפטי במקרה של הפרת חוזה מסחרי, סכסוך עסקי, בוררות וגישור בתחום המסחרי – ליטיגציה מסחרית בבית המשפט. 
  5. עריכת חוזי עבודה והתקשרות מסחרית.
  6. הסכמים למכר זכויות / מניות.