עריכת צוואות הדדיות

עריכת צוואות הדדיות

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה") מאפשר לבני זוג לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר, כלומר, צוואות הדדיות.

עריכת צוואה הדדית מאפשר לבני הזוג להורות כי לאחר פטירתו של אחד מהם, כל עזבונו של הנפטר יעבור לבן הזוג הנותר בחיים, ורק לאחר פטירתם של שני בני הזוג, תעבור הדירה ליורשיהם. הוראה זו עשויה לפתור בעיות רבות. לדוגמא: לפי דיני הירושה, יעבור חלק מסוים מחלקו של בן הזוג הנפטר בדירת המגורים של בני הזוג לילדיהם. כך, יוצר מצב שבן הזוג הנותר בחיים חולק את הזכויות בדירת המגורים עם ילדיו של בן הזוג הנפטר, כאשר אלה יכולים לפנות לבית המשפט אשר יורה לפרק את השותפות ולמכור את זכויותיהם. במצב כזה, כאשר לבן הזוג הנותר בחיים אין דיי כסף לרכוש את חלקם של ילדי בן הזוג הנפטר, בית המשפט יורה על מכירת הדירה בשוק החופשי ובן הזוג הנותר בחיים עלול למצוא את עצמו ללא מקום מגורים.

כמו כן, החל משנת 2005, ההוראות בחוק הירושה מגבילות את האפשרות של בני הזוג לשנות את צוואתם בעתיד. מדובר ביתרון ובחיסרון בו זמנית – יתרון – מאחר ובני הזוג יכולים להיות סמוכים ובטוחים בצוואתם. חיסרון – כאשר שינוי הצוואה נובע מכורח, אשר בני הזוג לא צפו אותו בעת עריכת הצוואה. משרדנו מתמחה בעריכת צוואות הדדיות, צופות פני עתיד, המכילות הוראות אשר עשויות למנוע מכם ומבן זוגכם עוגמת נפש גדולה בעתיד. נשמח לעמוד לשירותכם.

למידע נוסף, קראו את המאמר בנושא צוואות הדדיות.