רכישת דירה מקבלן

ייצוג רוכשים בעסקאות רכישה מקבלן

רוכשים רבים נוטים לחשוב בטעות, כי עורך הדין של הקבלן מייצג אותם בעסקה וזאת נוכח העובדה שהם מחויבים לשלם לו סכום בלתי מבוטל.

ואולם, סכום זה אינו מהווה שכר טרחת עורך דין עבור ייצוג הרוכשים בחוזה, בחינת תנאיו או הבדיקות המשפטיות הנדרשות אלא בעד רישומה של הדירה על שמם של הרוכשים בלבד, והדבר אף מקבל ביטוי בחוזה. שימו לב – כי החוק אוסר על עורך הדין של הקבלן לייצג את הרוכשים.

להלן חלק מהבדיקות המשפטיות שיש לבצע:

1. יש לבחון האם הקבלן רשום במרשם הקבלנים המורשים;

2. יש לבחון מיהו בעל הזכויות בקרקע ומה טיב ההתקשרות שלו עם הקבלן;

3. יש לבחון האם התקבל היתר בניה לפרויקט;

4. יש לבחון מהן הבטוחות שניתנות לרוכשים להבטחת זכויותיהם וכספיהם;

5. יש לבחון את לוח התשלומים ולבדוק שהם אכן עומדים בתנאיו של חוק המכר (דירות), התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק המכר");

6. יש לבחון את המפרט הטכני של הדירה שכן הכלל הקובע הוא – "מה שלא נרשם במפרט הטכני, לא קיים";

7. יש לבחון האם התקבלו אישורי המיסים הנדרשים לקבלן;

8. יש לבחון את התנאים בגין איחור במסירת החזקה בדירה שכן חוק המכר מגדיר מהם התנאים בהם יקבל הרוכש פיצוי בגין איחור במסירה מהקבלן.

נוכח כל האמור לעיל, אנו ממליצים באופן חד משמעי לרוכש דירה מקבלן לשכור שירותי עורך דין לצורך בדיקת החוזה ותנאיו – זכרו חיסכון של כמה אלפי שקלים עכשיו עשוי לעלות לכם מאוחר יותר ביוקר. משרדנו מתמחה בייצוג רוכשים בעסקאות רכישת דירה מקבלן.

נשמח לעמוד לשירותכם.