תובענות ייצוגיות

תובענות ייצוגיות

בשנים האחרונות חלה עליה בהתמודדות של ה"אדם הקטן" אל מול חברות הענק והגופים הגדולים באמצעות כלי הנקרא "תובענה ייצוגית". אחד מהיתרונות הבולטים של תובענות מסוג זה הוא ההד התקשורתי שנוצר סביבן באופן המאפשר פעמים רבות לא רק קבלת פיצוי כספי לציבור הנפגע, אלא אף סיקור תקשורתי שלילי לגוף הנתבע. באופן זה, נוצר לציבור למעשה רווח כפול.

הבחירה בתובענה ייצוגית תהא נכונה כאשר הנזק שנגרם לתובע הייצוגי הינו קטן, ומשכך אינו מצדיק את הפניה לבית המשפט לבדו. ואולם, כאשר מצרפים את הנזק המצטבר של הציבור הרחב (או קבוצה ספציפית מתוכו), הנזק המצרפי יוצר עילת תביעה קבוצתית.

רוב התובענות הייצוגיות בישראל מוגשות כיום בנושאים צרכניים כגון: הטעיה במחיר; הטעיה לגבי איכות המוצר; גביה לא מוצדקת של עמלות / אגרת וכדומה. נושאים נוספים הם: ביטוח; בנקאות; הגבלים עסקיים; ניירות ערך וכדומה.  

הקריטריונים לאישור בקשה לתובענה ייצוגית:

על מנת שבית המשפט יתיר לתובע להגיש את התובענה הייצוגית, על התובע הייצוגי לעמוד במספר קריטריונים הקבועים בחוק:

  • בשלב הראשון, על התובע הייצוגי להוכיח כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי ישנה אפשרות סבירה שהתובענה תוכרע לטובת חברי הקבוצה;
  • בשלב השני, על התובע הייצוגי להוכיח כי פנייה אל בית המשפט באמצעות תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות בנסיבות העניין;
  • בשלב השלישי, על התובע הייצוגי להוכיח כי קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של חברי הקבצה ייוצג וינוהל על ידו בדרך הולמת;
  • בשלב הרביעי, על התובע הייצוגי להוכיח כי קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של חברי הקבוצה ייצוג וינהול בתום לב;

על ניהול עניינם של חברי הקבוצה, ככל והתובענה הייצוגית תסתיים בפסק דין לטובת חברי הקבוצה / הסכם פשרה, עתיד התובע הייצוגי לקבל 'גמול כספי' על ייצוג חברי הקבוצה.

אישור בקשה להגשת תובענה ייצוגית בבית המשפט מוביל לפרסום התובענה על מנת שהציבור הרחב יוכל להצטרף ולהיות חלק מהקבוצה.

בעבר, הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית הייתה פטורה מאגרה, ואולם החל מחודש אפריל 2018, בין היתר נוכח העומס הרב על בתי המשפט והגשת תובענות ייצוגיות רבות, תוקנו התקנות ונקבע כי הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית תהיה חייבת באגרה.

האגרה הנדרשת בעת הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית:

סכומה של האגרה נקבע על פי סכום התביעה – בתובענות עד 2.5 מיליון ₪, המוגשות בבית המשפט השלום – סכום האגרה הינו כ-8,000 ₪. בתובענות מעל 2.5 מיליון ₪, המוגשות לבית המשפט המחוזי – סכום האגרה הינו עד כ-11,000 ₪. מתוך האגרות הנ"ל משולמת במעמד הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כמחצית הסכום, כאשר אם הבקשה מתקבלת, התובע לא יידרש לשלם את המחצית השניה. כמו כן, המחוקק העניק פטור לתובענות ייצוגיות בעניינים מסוימים וביניהם נושאים מהותיים, כגון: איסור אפליה, מפגעים סביבתיים וכן תובענות ייצוגיות בעניין בעלי מוגבלויות. הפטור נועד לעודד את הציבור להגיש תובענות ייצוגיות בעניינים אלה.

עורכי הדין במשרדנו מתמחים בהגשת תובענות ייצוגיות בכלל ותובענות בתחום הצרכנות והאפליה בפרט. נשמח לעמוד לשירותכם.

© כל התכנים באתר זה הינם מקוריים ושייכים לדפני קנזי משרד עורכי דין