תובענות ייצוגיות

תובענות ייצוגיות

בשנים האחרונות חלה עליה בהתמודדות ה"אדם הקטן" אל מול חברות הענק באמצעות כלי הנקרא "תובענה ייצוגית".

הבחירה בתובענה ייצוגית תהא כאשר הנזק שנגרם לתובע הינו קטן ואינו מצדיק את הפניה לבית המשפט בעצמו, אך כאשר מצרפים את הנזק של קבוצת אנשים רחבה, אותה התובע עתיד לייצג, הנזק המצרפי מצדיק את הפניה לבית המשפט.

רוב התובענות הייצוגיות בישראל מוגשות כיום בנושאים צרכניים כגון: הטעיה במחיר; הטעיה לגבי איכות המוצר; גביה לא מוצדקת של עמלות / אגרת וכדומה.

נושאים נוספים הם ביטוח; בנקאות; הגבלים עסקיים; ניירות ערך וכדומה.  

על מנת שבית המשפט יתיר לתובע להגיש את התובענה הייצוגית שלו, על התובע הייצוגי לעמוד במספר קריטריונים המופיעים בחוק:

  • התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה וישנה אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת חברי הקבוצה;
  • דרך של תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות בנסיבות העניין;
  • קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של חברי הקבצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת;
  • קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של חברי הקבוצה ייצוג וינהול בתום לב;

אישור בקשה להגשת תובענה ייצוגית בבית המשפט מוביל לפרסום התובענה על מנת שהציבור הרחב יוכל להצטרף ולהיות חלק מהקבוצה.

תחילה, הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית הייתה פטורה מאגרה, ואולם החל מחודש אפריל 2018, בין היתר נוכח העומס הרב על בתי המשפט והגשת תובענות ייצוגיות רבות, תוקנו התקנות ונקבע כי הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית תהיה חייבת באגרה, על פי בית המשפט אליו היא תוגש (בתובענות עד 2.5 מיליון ₪ – כ-8,000 ₪, בתובענות מעל 2.5 מיליון ₪ – עד כ-11,000 ₪, כאשר אם הבקשה לאישור מתקבלת, חלק מהסכום לא ישולם). כמו כן, המחוקק נתן פטור לתובענות ייצוגיות בעניינים מסוימים וביניהם נושאים בעניין איסור אפליה, מפגעים סביבתיים וכן בעלי מוגבלויות. הפטור נועד לעודד את הציבור להגיש תובענות ייצוגיות בעניינים אלה.

משרדנו מתמחה בהגשת תובענות ייצוגיות בכלל ותובענות בתחום הצרכנות בפרט. נשמח לעמוד לשירותכם. היה ונפגעתם מחברה מסחרית גדולה, רשתות השיווק והפארם וכדומה, התקשרו לקבוע פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות.