הסכם חלוקת עיזבון, כאמצעי לקבלת פטור במס שבח ומס רכישה בחלוקה ראשונה בין יורשים

פורסם על ידי: צליל דפני קנזי, עו"ד

26.07.21

מאמר זה יסקור בקצרה את יתרונותיו של הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים על פני פתרונות משפטיים אחרים. השימוש בהסכם חלוקת עיזבון עשוי לחסוך ליורשים כסף רב בגין מס שבח, מס רכישה והיטל השבחה בנכסי מקרקעין אשר התקבלו בירושה.

במותו של מוריש, מתחלק עזבונו על פי הוראות חוק ירושה, תשכ"ה – 1965, באחד משני אופנים: חלוקה על פי דין, באמצעות צו ירושה; או חלוקה על פי צוואה, באמצעות צו קיום צוואה, היה והמוריש הותיר אחריו צוואה.

חלוקת הנכסים בהתאם להוראות צוואה / ירושה, עשויות ליצור מצב בו היורשים בעלים במשותף בכמה נכסים, באופן שלעיתים עשוי להכביד על היורשים ואף באופן שעשוי ליצור חיובי מס במכירת הנכסים בעתיד לצד שלישי. הסכם חלוקת העיזבון, מאפשר חלוקה בהתאם לרצונם של היורשים ועשוי אף לסייע להם להפחית באופן משמעותי את החבות במס. החלוקה על פי הסכם חלוקת עיזבון גוברת על חלוקה על פי דין / צוואה.

לדוגמה: שני יורשים קיבלו במתנה שני נכסים וכן כספים בחשבון בנק של המוריש, בחלקים שווים ביניהם. היורשים נרשמו בטאבו כבעלים של שני הנכסים באופן שווה. מאחר ולמוריש לא היה מגיע פטור ממס בעודו בחיים, היורשים ישלמו על הנכסים שהתקבלו לבעלותם מס שבח מיום הרכישה המקורי של הנכס בידי המוריש ולפי שווי הרכישה ההיסטורי של המוריש. סכומים אלה עשויים להיות גבוהים מאוד.

אם היורשים היו עורכים ביניהם הסכם חלוקת עיזבון, היה יכול כל אחד מהם לקבל לבעלותו נכס אחד, באופן שחלוקה זו ביניהם לא תקים חבות במס (מאחר וחלוקה על פי הסכם חלוקת עיזבון אינה מהווה עסקה במקרקעין). הצדדים יוכלו לערוך איזון ביניהם (היה ושווי הדירות אינו זהה) מתוך כספי העיזבון באופן כזה שהיורש שקיבל את הדירה שערכה פחות יקבל תוספת בשווי כסף מתוך כספי העיזבון.

בהעברת הנכסים ו/או הכספים בין היורשים מתוך נכסי העיזבון, תוך שימוש בהסכם כאמור, לא תחייב את היורשים במס בגין העברה ביניהם, מאחר ולא מדובר בעסקה כהגדרתה בחוק.  

ישנם מספר תנאים בסיסיים לעריכת הסכם חלוקת עיזבון:

  1. טרם בוצעה חלוקה של נכסי העיזבון בין היורשים – כלומר, לא כל חלוקה פטורה ממס, אלא רק חלוקה ראשונה, אשר מבוצעת ולכן ישנה חשיבות לפנות לעריכת ההסכם טרם הגשת בקשה לקיום צוואה / קבלת צו ירושה או מיד לאחריה, ולפני חלוקת כספים / נכסים בין היורשים.
  2. האיזון בין היורשים מתבצע אך ורק מתוך כספי העיזבון – על מנת ליהנות מההטבות, היורשים אינם יכולים לבצע את האיזון בניהם באמצעות נכסים שהם מחוץ לעיזבון. אם היורשים יוסיפו כספים ו/או נכסים שאינם נכללים בעיזבון, הם יחויבו במס עבור הכספים הנוספים שהעבירו ביניהם.
  3. רק היורשים על פי דין / על פי הצוואה (ככל וקיימת) יכולים להיכלל בהסכם לחלוקת עיזבון. ההסכם אינו יכול לכלול צדדים נוספים ולא יזכה צדדים נוספים בהטבות.

לאחר חתימת היורשים על הסכם חלוקת העיזבון, יש להגישו בצירוף צו הירושה או צו קיום הצוואה לכל רשות ו/או גוף אליו פונים לצורך חלוקת הנכסים.

יצוין, כי אין חובה לאשר הסכם חלוקת עיזבון בבית המשפט ותוקפו ממועד חתימתו על ידי כל הצדדים. עם זאת, במקרה של רישום החלוקה על פי הסכם שאינו מאושר על ידי בית המשפט, יידרשו כל הצדדים לחתום על הבקשה לרישום הסכם החלוקה בלשכת המקרקעין (בניגוד לבקשה לרישום הורשה על פי צו, שבה מספיק שרק יורש אחד יחתום עליה).

עורכי הדין במשרדנו מייצגים בעריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים וכן מתמחים בעריכת הסכם מכר ורכישה ובעסקאות מקרקעין. לקבלת הצעת מחיר לייצוג בגין עריכת הסכם כאמור או מכירה או רכישה של מקרקעין, הנכס מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

* האמור אינו מהווה תחליף ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מובהר כי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. לקבלת ייעוץ משפטי, מקצועי ואישי – ניתן לפנות למשרדנו.

© כל התכנים באתר זה הינם מקוריים ושייכים לדפני קנזי משרד עורכי דין