דיני חברות

דיני חברות

הקמת חברה / שותפות:

חברה בע"מ לעומת חברה שאינה בע"מ ושותפות:

ישנן כמה סוגים של חברות, אולם הסוג הנפוץ ביניהם הינו חברה בע"מ (חברה מוגבלת במניות). הסוג הנפוץ פחות היא חברה שאינה בע"מ (כלומר, אינה מוגבלת במניות) וחברה כזו בד"כ תיפתח על ידי בעלי מקצועות חופשיים שחוק החברות מגביל אותם מייסוד חברה בע"מ (למשל: רופאים, עורכי דין ורואי חשבון). ההבדל בין שתי החברות היא מידת החשיפה של בעלי המניות. כך למשל, בחברה בע"מ אחריותם הכספית והמשפטית של בעלי המניות מוגבלת והם רשאים ליהנות מההגנה שמספק "מסך ההתאגדות", בעוד שבחברה שאינה בע"מ חובות החברה ייוחסו לבעלי המניות עצמם.

כמו כן, ניתן לבחור להתאגד אף בדרך של שותפות (רשומה או שאינה רשומה). שותפות היא דרך נוספת להתאגדות של מספר בני אדם לצורך ניהול עסק משותף. שותפות יוכלו להקים שני אנשים ומעלה, בניגוד לחברה אותה יכול להקים גם אדם לבדו.

לאחר בחירת סוג ההתאגדות, יש להקים את החברה – לצורך כך, יש לבחור שם לחברה, לנסח את מסמכי ההתאגדות ולמנות חברי דירקטוריון.

מסמכי התאגדות של חברה ורישומה אצל רשם החברות:

1. בחירת שם החברה – מומלץ לערוך רשימה של שלושה שמות אפשריים, שכן לעיתים שם כזה או אחר לא מאושר על ידי רשם החברות (הסיבות לכך יכולות להיות מגוונות – למשל: כבר ישנה חברה בשם כזה או דומה באופן שעלול להטעות את הציבור).

2. ניסוח מסמכי החברה – כדי להקים חברה יש לנסח מספר מסמכי חובה: 

  • תקנון החברה – תקנון החברה חייב להכיל ארבעה סעיפים: שם החברה; מטרות החברה; הון המניות הרשום של החברה; והאם אחריות בעלי המניות מוגבלת (כלומר, האם מדובר בחברה בע"מ או שאינה בע"מ). רוב החברות מאמצות בתקנון סעיפים נוספים, הנוגעים לאופן ניהול החברה. 
  • מינוי חברי דירקטוריון – יש למנות את חברי הדירקטוריון הראשונים ואלה יחתמו על הצהרת דירקטורים ראשונים. כמו כן, בעלי המניות הראשונים נדרשים לחתום על הצהרת בעלי מניות ראשונים.

מסמך נוסף שראוי ליצור הוא הסכם מייסדים – אמנם הסכם זה הוא אינו בגדר חובה, אולם הוא מסמך חשוב ביותר שכן הסכם זה הוא הבסיס ליחסים בין בעלי המניות לבין עצמם, ולבין החברה שתקום, והוא מגדיר באופן מדויק את חלוקת התפקידים, חלוקת האחריות בין בעלי המניות ואת הזכויות והחובות של כל אחד מהם, והכל כדי למנוע סכסוכים עתידיים, ולסייע בפתרון סכסוכים עתידיים שעלולים להתעורר. הסכם מייסדים הינו אף צופה פני עתיד, ומגדיר את הדרך לפירוק החברה או הדרכים לרכישת חלקו של הצד השני במקרה של סכסוך בין שותפים או רצון של אחד מהם לעזוב את החברה. ככל והגוף שהוקם הוא שותפות – נבחר בהסכם דומה, שנקרא הסכם שותפות. הסכם זה יסדיר את היחסים בין השותפים, באופן דומה להסכם המייסדים.

3. רישום החברה אצל רשם החברות – לאחר הכנת המסמכים הנ"ל וכן תשלום אגרת רישום החברה אצל רשם החברות, יש לבצע רישום של החברה במרשם החברות. ההליך הינו הליך פרוצדורלי, ועורכי הדין במשרדנו מבצעים אותו באופן מקוון. בדרך זו, תחסכו הוצאות מיותרות על שליחים ואף תשלמו אגרה מופחתת.

לאחר קבלת אישור על רישום החברה ומספר תעודות הזהות של החברה, אשר בחברות פרטיות מכונה ח.פ., ניתן יהיה לפעול באמצעות החברה, לרשום אותה ברשויות המס (מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה).

ניהול שוטף של עסקי החברה / העסק:

לאחר הקמת העסק החדש, מתעוררות לא אחת סוגיות משפטיות הדורשות מענה משפטי מקצועי. עורכי הדין במשרדנו ישמחו להמשיך ולעמוד לשירותכם גם בעת הפעילות השוטפת. קראו עוד בעניין לווי וייעוץ משפטי שוטף לחברות ועסקים.

תביעה לקיפוח המיעוט; סכסוכים בין בעלי מניות ועניינים נוספים בדיני חברות:

עורכי הדין במשרדנו מתמחים בנוסף, בליטיגציה בעניינים הקשורים לחברה ובעלי מניותיה. כך לדוגמא, מתמחים עורכי הדין במשרדנו בתביעות לקיפוח המיעוט (מצבים בהם רוב בעלי המניות בחברה מקפח את הזכויות של בעלי מניות המיעוט), סכסוכים בין בעלי מניות וכן עניינים נוספים בדיני החברות.

עורכת הדין צליל דפני קנזי, ראש המחלקה המסחרית במשרדנו, הינה בעלת תואר שני LL.M מאת אוניברסיטת תל-אביב עם התמחות במשפט מסחרי, וכן בוגרת קורס דירקטורים ומנכ"לים מטעם הטכניון, המכון הטכנולוגי לישראל.

נשמח לעמוד לשירותכם.

אתר זה משתמש בעוגיות קוקיז על מנת לתת את החוויה הטובה ביותר