עם כניסתה של שנת 2021 לתוקף, נכנסה לתוקפה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2021 מיום 17.1.2021, אשר עדכנה את המיסים הקבועים בחוק כדלקמן:

מס רכישה

 1. דירת מגורים יחידה –
  1. על חלק השווי שעד 1,747,864 ש"ח – לא ישולם מס.
  2. על חלק השווי העולה על 1,747,865 ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח – 3.5%.
  3. על חלק השווי העולה על 2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 5%.
  4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%.
  5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%.
 2. דירת מגורים (שאינה דירה יחידה)
  1. על החלק השווי שעד 1,294,770 ש"ח – 5%.
  2. על החלק השווי שעולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח – 6%.
  3. על החלק השווי שעולה על 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 – 7%.
  4. על החלק השווי שעולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%.
  5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%.

מס שבח

פטור דירה יחידה – סעיף 49א(א1) – מי שבבעלותו דירה יחידה, ועומד בתנאי הפטור שבסעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין, יהנה מפטור עד לתקרה של 4,495,000 ש"ח (החל מיום 1.1.21 ועד ליום 31.12.21). תשומת ליבכם לכך שזכויות הבניה הנוספות (ככל וקיימות) עשויות להיות ממוסות במס שבח רגיל גם במצבים בהם קיים פטור ועל כן מצריכות עריכת חישוב מדויק.

מצ"ב קישור להוראת השעה באתר רשום המיסים: https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hor170121/he/hor170121.pdf

* האמור אינו מהווה תחליף ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מובהר כי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. לקבלת ייעוץ משפטי, מקצועי ואישי – ניתן לפנות למשרדנו.

לאחר חתימת היורשים על הסכם חלוקת העיזבון, יש להגישו בצירוף צו הירושה או צו קיום הצוואה לכל רשות ו/או גוף אליו פונים לצורך חלוקת הנכסים.

יצוין, כי אין חובה לאשר הסכם חלוקת עיזבון בבית המשפט ותוקפו ממועד חתימתו על ידי כל הצדדים. עם זאת, במקרה של רישום החלוקה על פי הסכם שאינו מאושר על ידי בית המשפט, יידרשו כל הצדדים לחתום על הבקשה לרישום הסכם החלוקה בלשכת המקרקעין (בניגוד לבקשה לרישום הורשה על פי צו, שבה מספיק שרק יורש אחד יחתום עליה).

עורכי הדין במשרדנו מייצגים בעריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים וכן מתמחים בעריכת הסכם מכר ורכישה ובעסקאות מקרקעין. לקבלת הצעת מחיר לייצוג בגין עריכת הסכם כאמור או מכירה או רכישה של מקרקעין, הנכס מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

* האמור אינו מהווה תחליף ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מובהר כי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. לקבלת ייעוץ משפטי, מקצועי ואישי – ניתן לפנות למשרדנו.

אתר זה משתמש בעוגיות קוקיז על מנת לתת את החוויה הטובה ביותר