דיני ירושות וצוואות

דיני ירושות וצוואות

במותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. נכסיו של האדם הנפטר ייקראו מעתה נכסי העיזבון, והם למעשה "הירושה". יורשיו של המנוח ייקבעו באחת משתי דרכים – הראשונה, על פי דין – נפטר אשר לא הותיר אחריו צוואה, יתחלק רכושו בין יורשיו על פי הוראות חוק הירושה. השניה, על פי צוואה – נפטר שהותיר אחריו צוואה רשאי לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו.

משרדנו מתמחה בדיני צוואות וירושות – ובתוך כך עריכת צוואה, עריכת צוואה הדדית, עריכת צוואה לעת חיים (ייפוי כח מתמשך), התנגדות לצוואה (מטעמים כגון השפעה בלתי הוגנת, בטלות צוואה, התערבות בעריכת צוואה ועוד), הגשת צווי קיום לצוואה / ירושה, ניהול עיזבונות וכדומה.

בעת עריכת צוואה משרדנו רואה בראש ובראשונה את הלקוח אל מול עיניו תוך מחשבה עתידית על חלוקת העיזבון בין היורשים בצורה המהירה והפשוטה ביותר, כך שיימנעו סכסוכים מיותרים בין בני המשפחה.