העברה ללא תמורה / עסקאות מתנה

העברה ללא תמורה

עסקת העברה ללא תמורה או עסקת העברה במתנה, הינה עסקה בה צד אחד (נותן המתנה) מעביר לצד האחר (מקבל המתנה) זכויות כלשהן במקרקעין, וזאת ללא קבלת תמורה כלשהי (אם בכסף ואם בדרך אחרת) כנגד העברת אותן הזכויות.

עסקת מתנה, אף על פי שנחזית להיות פשוטה, אינה פשוטה כלל.

עורך הדין שמטפל בעסקה צריך להיות ער לסכנות בעסקה שכזו ולהשלכות העתידיות שהיא תגרור. כך לדוגמא, עסקה שכזו עלולה להיתפס כעסקה מלאכותית בעיניי רשויות המיסים או לגרור סכסוכים בין יורשים בעתיד וכדומה.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ מקצועי תוך בחינת הסיכונים השונים בעסקה וההשלכות הכרוכות בה.

למידע נוסף, ראו מאמר בנושא העברה ללא תמורה.