התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

כאשר מוגשת בקשה לרשם לענייני ירושה למתן צו קיום צוואה לאדם שנפטר, על מגיש הבקשה לפרסם את דבר הגשת הבקשה בעיתונות וברשומות (ואף לשלוח הודעה ליורשים בהתאם לצוואה).

לאחר הפרסום, יש להמתין 14 ימים כדי לאפשר לכל אדם שמתנגד למימושה של הצוואה לטעון את טענותיו.

את ההתנגדות יכול להגיש כל אדם שיש לו אינטרס לגיטימי, בתוך 14 ימים מיום הפרסום. אם חלף המועד האמור, ניתן יהיה להגיש את ההתנגדות רק באישור בית המשפט.

התנגדות ניתן להגיש מטעמים שונים, לדוגמא: כאשר המתנגד טוען שישנה צוואה תקפה אחרת; כאשר המתנגד טוען כי הצוואה אינו משקפת את רצונו האמתי של המנוח או שנפלו בה פגמים; כאשר המתנגד טוען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תחת הפעלת לחץ, איום או אונס; כאשר המתנגד טוען כי אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה או היה עד לחתימתה ועוד.

עורכי הדין במשרדנו מתמחים בהגשת התנגדויות לצו קיום צוואה תוך גיבוש אסטרטגיה משפטית אופטימלית, במקצועיות, אמינות ויעילות.

נשמח לעמוד לשירותכם.

© כל התכנים באתר זה הינם מקוריים ושייכים לדפני קנזי משרד עורכי דין