התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

כאשר מוגשת בקשה לרשם לענייני ירושה למתן צו קיום צוואה לאדם שנפטר, על מגיש הבקשה לפרסם בעיתונות וברשומות (ואף לשלוח הודעה ליורשים בהתאם לצוואה) כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה.

לאחר הפרסום, יש להמתין 14 ימים כדי לאפשר לכל אדם שמתנגד למימושה של הצוואה לטעון את טענותיו.

את ההתנגדות יכול להגיש כל אדם שיש לו אינטרס לגיטימי בהגשתה, בתוך 14 ימים מיום הפרסום בעיתון וברשומות. אם עבר המועד האמור, אך טרם ניתן צו קיום צוואה על ידי הרשם, ניתן יהיה להגיש את ההתנגדות רק באישור בית המשפט או באישור הרשם.

התנגדות ניתן להגיש כאשר המתנגד טוען שהמנוח השאיר אחריו צוואה מאוחרת מהצוואה שהוגשה לקיום; כאשר המתנגד טוען כי הצוואה אינו משקפת את רצונו האמתי של המנוח או שנפלו בה פגמים;

כאשר המתנגד טוען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תחת הפעלת לחץ, איום או אונס; או כאשר המתנגד טוען כי אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה או היה עד לחתימתה.

משרדנו מתמחה בהגשת התנגדויות לצו קיום צוואה תוך גיבוש אסטרטגיה משפטית אופטימלית לכל מקרה ומקרה, במקצועיות, אמינות ויעילות. נשמח לעמוד לשירותכם.